"Yes, She is Good"

"Yes, She is Good"
"Yes, She is Good"

Dipping pen & India ink on paper
Miniature
8.5" x 11"
2007

Call for price: (415)336-3575

Previous"When Lady is a Crocodile" "Egg""Genie" "Yes, She is Good""Egg Cup""Flying Saucer" "Pregnancy""Pineapple""Simple Abstraction" "Parrot" Next

 


1 comment | Post comment

Ես զգույշ հետեւում եմ տղայիս....նկարչության դասերին աշխատում է այս քո ոճով...լիքը գծերով պատկեր է ստանում...
-- Mano Avetisyan, 4/20/11

Fine Art of Anna Seven


 ANNA SEVENSan Francisco, CA(415) 336-3575

RSS | Sitemap